لوكومتيو-ترن طراحى جديد        
ویژگیها :
۱- كاملا بدون موتور است
۲- در حال حاضر طراحى آن مسافربري است
۳- ازهيج طراحى تا كنون كبى بردارى نشده ست
۴- اصطحكاك ان بسيار ناجيزاست
۵- سرعت ان كاملا قابل كنترل است
۶-ايمني صد درصد دارد
۷-از طراحي بسيار زيبا استفاده شده
۸-ساخت هزينه ان با توجه به طراحى هاى موجود بسيار كمتر خواهد بود
۹- در ساير سياراتى كه شرايطى جون ماه دارند قابل استفاده است (البته با شكل بدنه متفاوت) -انتقال ان كاملا منطقى وقابل محاسبه است
۱۰-منطبق صد در صد با محيط زيست 

تماس : ايميل

vkllc@yahoo.com

 info@toweretehad.com 

طراح:  عباس خبازيان